Friday, August 29, 2014

Battling My Way Out

I am currently battling my way out of pneumonia.

It's my first time and the feeling was like hell.

Monday, August 18, 2014

Happy And Contented

Ako na talaga ang busy... busy sa panonoxic sa sarili na wala naman pinatutunguhan. #Residency. Sa mga nakakaalam, quiet na lang kayo, please.

I was actually alarmed kanina sa reaction ni doktora when she learned what residency training program I was taking. Hindi daw ba delikado for my patients? Eto ang kinakatakot ko pag nalalaman nila residency training ko... ethical issues, patient safety... #enoughnaTMI.