Tuesday, March 12, 2013

Hindi Isang Ordinaryong Pakikipagsiping

Dahil parehong pagod ang aming katawan dulot ng napakahabang biyahe namin papuntang norte, nakalipas ang magdamag na walang nangyari sa amin. Tahimik na dumaan ang gabi. Mahimbing ang tulog ni GI sa gawing dulo ng kama. Gayundin ang tulog ko sa kabilang dulo ng kama.

Umaga na rin marahil ng maalimpungatan ako sa ingay ng busina ng mga bus at sigawan ng mga barker sa kalapit na terminal. Maganda sana ang silid na inokupahan namin para sa gabing iyon liban na lang sa ingay ng paligid.

Pinakiramdaman ko si GI. Si GI na nakilala ko sa PR nito lamang Pebrero at nakulit kong samahan ako sa aking pakikipagsapalaran na maglakbay mag-isa. Naging magkasundo naman kami sa maraming bagay. Hanggang sa dinala na nga kami sa mismong eksenang ito ng aming buhay. Pinagmasdan ko ang kanyang payapang mukha. Pakiwari ko’y mahimbing pa rin ang kanyang pagkakatulog. Napagod siguro ng husto.


Magkaharap sa isa’t isa, nangahas akong ilapat ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hinagod ang kanyang likuran. Inilapit ko pa ang aking mukha sa kanyang pisngi. Walang reaksyon. Walang imik. Tulog nga talaga yata.

Ipinikit ko nang muli ang aking mga mata at ninais bumalik sa pagkakahimbing, nang unti-unti niyang ipinatong ang kanyang hita sa akin. Inilapit din ang kanyang mukha sa akin na halos maramdaman ang init ng kanyang paghinga.

Mabilis ang pintig ng kanyang puso na tila kinakabahan. Ito ay hindi isang ordinaryong pakikipagsiping. Alam niyang positibo ako. At ayokong mahawa ko siya dahil lamang sa pagkakataong ito. Ipinangako kong walang mangyayaring masama sa amin. Responsibilidad ko kung ano man ang hindi kanais-nais na mangyari dulot ng panandaliang saya na ito.

Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Dumampi ang aking mga labi sa kanyang pisngi, sa kanyang tainga, patungo sa leeg. At tila iniiwasan ang kanyang labi. Medyo tuyo ang mga ito dala marahil ng malamig na panahon.

Pareho naming naramdaman ang paggising ng aming mga diwa. Dumaloy ang dugo na nahihimbing. Unti-unti kong ibinaba ko ang kanyang saplot. Sunod niyang ibinaba ang sa akin. Maya’t maya pa ay nagsimula na ang laro. Hinawakan ko ang kanyang alaga. Hinimas niya ang akin. Hanggang ganun lang ang kaya kong gawin. Walang panghihimasok na naganap. Naintindihan naman niya. Nanatili siyang nakahiga, samantalang pumaibabaw ako sa kanya. At sabay na nagparaos.

Nilinis namin ang bakas ng aming paglalaro. Pinunasan ng kobre kama ang kanyang basang-basa at nanlalagkit na tiyan. Naghugas ng mabuti bagama’t walang nangyaring palitan ng anumang likido ng katawan. At muli na kaming nahiga sa kama.

Dahil parehong pagod ang aming katawan dulot ng pakikipaglaro namin sa isa’t isa, nakalipas pa ang ilang oras na wala nang nangyari sa amin. Tahimik na dumaan pa ang umaga. Mahimbing ang tulog ni GI sa gawing ito ng kama. Gayundin ang tulog ko sa kanyang tabi.

Aja!

3 comments: